Het Groene GenoegenEcologisch Hoveniersbedrijf
 

Visie

Het Groene Genoegen werkt vanuit een natuurlijk of ecologisch perspectief. In de praktijk betekent dit dat ik me bezig houd met het werken in of het maken van voor mensen aantrekkelijke groene ruimtes, vol leven van zowel planten als dieren en insecten. 

Praktijk
Het idee is om de natuur dichtbij huis te halen zodat deze tastbaar wordt voor de bewoners. Ruiken van de bloemen, Horen van zoemende insecten, Zien van een aantrekkelijke weelderige beplanting, Voelen van goede tuingrond vol bodemleven tijdens het onkruid wieden en Proeven van bijvoorbeeld een appelboom.

Theorie - praktijk

Een ecologische tuin blijft natuurlijk een gecultiveerde omgeving, waarin allerlei tuinwensen verwerkt zitten. Door deze tuinwensen ecologisch te benaderen kun je tot natuurvriendelijke beslissingen komen. Enkele voorbeelden:

Hout: Als er constructies van hout in de tuin komen, zoek ik naar lokale partijen die lokaal of in ieder geval Europees hout verkopen. Denk hierbij aan eiken, kastanje of robiniahout.

Verhardingen: Als er verhardingen in een tuin komen om over te lopen of een zitje te maken, is het uitgangspunt om alleen de delen te verharden die gebruikt worden. Bovendien gebruik ik meestal natuurlijke producten, zoals gebakken (getrommelde) waaltjes of een halfverharding die lokaal of in ieder geval Europees gewonnen is.

Theorie - Achterliggende gedachte

Naast deze praktische voorbeelden, zijn er ook nog andere ecologische of natuurlijke motieven die passen binnen een ecologische tuin. Maatschappelijke thema's zoals droogte, achteruitgang insectenstand, (stads)hitte, waterbuffering et cetera kunnen vaak worden vertaald naar een concrete opbouwende oplossing in de tuin. Denk aan het infiltreren van regenwater in de grond door de hemelwaterafvoer (HWA) af te koppelen en in de grond te laten zakken door bijvoorbeeld een wadi of drainagebuis onder de borders. 

Uiteindelijk zijn beleving en vorm leidend in mijn tuinen. Niemand word blij van zoveel mogelijk water infiltreren of het feit dat er 200 insectensoorten in een tuin leven. Het gaat in de tuinen uiteindelijk om de beleving - een kwalitatief goede ervaring in een natuurlijke setting. De kwantiteit, zoals insectenaantallen of liters geïnfiltreerd regenwater, zijn hieraan ondergeschikt. Ik doe graag wat binnen de gestelde context redelijkerwijs haalbaar is.